Αποφάσεις Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 4ης-2-2017

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017 στα γραφεία του Δικηγορικού ...

newspaper templates - theme rewards